TakmynanBeysolar

“Beysolar” 2011-nji ýylda esaslandyryldy, ol gün köçe çyralaryny, gün bagy çyralaryny we gün bilen baglanyşykly beýleki yşyklandyryş önümlerini dizaýn etmekde we öndürmekde ýöriteleşendir.
Önümlerimiz, ýokary hilli gün çyralaryna mätäç bolan döwlet taslamalarynyň we hususy taslamalaryň ýokary hilli talaplaryny kanagatlandyrmak üçin döredildi. Her aýda 20000-den gowrak birlik eksport edilýär, üpjün edilen we gurlan önümlerimiziň köpüsi Günorta Amerikada, Günorta Gündogar Aziýada, Eastakyn Gündogarda we Afrikada hökümet taslamalary.
Önümi ösdürmegiň we dizaýn etmegiň iň güýçli ukyby, iň soňky litiý paketi we zarýad beriş tehnologiýasy bilen, müşderilerimize elmydama ygtybarly innowasiýa we üýtgeşik önümler hödürleýäris we OEM / ODM hyzmatlaryny, şeýle hem adaty gün çyralary önümlerini goldaýarys.
2019-njy ýylda gözleg we barlag toparymyz gün bilen baglanyşykly beýleki önümleriň gözlegini we ösüşini artdyrdy.Gün bagynyň çyralary, gün energiýasy janköýerleri, gün suw nasoslary, gün energiýasy bilen işleýän kamera, gün energiýasyny saklamak we beýleki ýaşyl energiýa çözgütleri ýaly.
Uly netijelerden soň.Beýsolar, gün energiýasy önümlerini öwrenmäge we ösdürmäge we dünýäniň durnukly ösüşine goşant goşýan kompaniýa bolmak isleýär.

Önümlerimiz we hyzmatymyz hakda has giňişleýin maglumat almak üçin häzir biziň bilen habarlaşyň!

Şençzhenen Zuri Çäklendirilmedik Tehnologiýa Ş.

  • hakda
jghfjfg

Pekin uniwersitetiniň ýarymgeçiriji instituty bilen hyzmatdaşlyk edýäris.