Biz hakda

fdsgf

Näme üçin Beýsolar gün şöhlesini öndürijilerden tapawutlanýar

“Beysolar” 2011-nji ýylda esaslandyryldy, ol gün köçe çyralaryny, gün bagy çyralaryny we gün bilen baglanyşykly beýleki yşyklandyryş önümlerini dizaýn etmekde we öndürmekde ýöriteleşendir.
Önümlerimiz, ýokary hilli gün çyralaryna mätäç bolan döwlet taslamalarynyň we hususy taslamalaryň ýokary hilli talaplaryny kanagatlandyrmak üçin döredildi. Her aýda 20000-den gowrak birlik eksport edilýär, üpjün edilen we gurlan önümlerimiziň köpüsi Günorta Amerikada, Günorta Gündogar Aziýada, Eastakyn Gündogarda we Afrikada hökümet taslamalary.
Önümi ösdürmegiň we dizaýn etmegiň iň güýçli ukyby, iň soňky litiý paketi we zarýad beriş tehnologiýasy bilen, müşderilerimize elmydama ygtybarly innowasiýa we üýtgeşik önümler hödürleýäris we OEM / ODM hyzmatlaryny, şeýle hem adaty gün çyralary önümlerini goldaýarys.
2019-njy ýylda gözleg we barlag toparymyz gün bilen baglanyşykly beýleki önümleriň gözlegini we ösüşini artdyrdy.Gün bagynyň çyralary, gün energiýasy janköýerleri, gün suw nasoslary, gün energiýasy bilen işleýän kamera, gün energiýasyny saklamak we beýleki ýaşyl energiýa çözgütleri ýaly.

Biz näme edýäris?

“BeySolar” häzirki wagtda umumy meýdany 8000 inedördül metr bolan önümçilik zawodlaryna eýelik edýär, gün panellerini, LED yşyklary, polýus, gözegçilik ediji we degişli bölekleri öndürmek üçin birnäçe ussahanalar bar.Kompaniýanyň ýyllyk önümçilik kuwwaty 45,000 - 50,000 gün köçe çyralary we gün ulgamlary.Kompaniýa ISO9001 kepillendirilen.Önümler CE RoHS, SGS, SONCAP, TUV, COC, CQC, SABS, SABS, SGS kepillendirilen.
“BeySolar” ýarymgeçiriji pudagynda ýa-da fiziki, termologiýa, fotologiýa, mehanika, elektronika we beýleki ugurlar ýaly köp ýyllap ýarymgeçiriji pudagynda ýa-da degişli ugurlarda işleýän ajaýyp işgärler toparyny ýygnady.Pekin uniwersitetiniň ýarymgeçiriji instituty bilen hyzmatdaşlyk edýäris.Kompaniýanyň "wepalylyk, topar, iş we täzelik" ruhy bilen, BeySolar işgärleri gün şöhleleriniň optimal çözgütlerini, iň oňat hilli önümleri we müşderilerimiz üçin satuwdan soň çalt hyzmat etmek üçin köp iş ederler.

nhgtiuy
wcguty
nhvjtyuiy
nvcuty

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hil babatynda şahadatnamalarymyz

Biz ýokary hilli gün köçe çyralary, gün bagy çyralary, ýel we gün gibrid çyralary, ykjam gün çyralary diňleri, gün nasos ulgamy we başgalar bilen üpjün etmekde ýöriteleşýäris.
Biziň tejribämiz, dünýädäki her bir adama elýeterli bahalar bilen ýokary hilli ýöriteleşdirilen gün çözgüdini bermekdir.
Içerki önümçilik:

Içerki önümçilik

“BeySolar”, gün şöhlelerini öndürýän hünärmen hökmünde häzirki wagtda umumy meýdany 8000 inedördül metr bolan öz önümçilik zawodlaryna, gün panellerini, LED yşyklary, dolandyryjylary we beýleki ulgam esbaplaryny öndürmek üçin birnäçe ussahanalara eýelik edýär.“BeySolar” elýeterli bahalarda ýokary hilli ýöriteleşdirilen gün çözgütlerini hödürleýär.

Hil babatynda şahadatnamalarymyz

Zawodlarymyzyň ýyllyk önümçilik kuwwaty 15,000-20,000 çyra we gün ulgamy.Kompaniýa ISO9001 kepillendirilen we gün önümleriniň hemmesi CE, RoHs, SGS SonCap şahadatnamalaryna laýyk gelýär.
Has giňişleýin maglumat gerek bolsa, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.Işgärlerimiz, islegleriňizde size kömek etmäge şat bolarlar.

1.5 (1)
1.5 (2)
1.5 (3)
1.5 (4)